Szkolenie dla potencjalnych, drobnych wytwrcw
Start Projekt wsppracy Szkolenie dla potencjalnych, drobnych wytwrcw

PostHeaderIcon

W dniu 23 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie skierowane do potencjalnych, drobnych wytwrcw wytwarzajcych wyroby kulinarne z surowcw pozyskanych we wasnych gospodarstwach rolnych, agroturystycznych, ekologicznych i agroedukacyjnych.

Potrzeba zorganizowania tego typu spotkania powstaa w wyniku realizowanego od stycznia 2014 r. midzynarodowego projektu wsppracy pn. ?Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym? w ramach dziaania 4.21 PROW 2007 ? 2013 pomidzy LGD ?ZIELONE SIOO?, FPGLD ?Ciuchcia Krasiskich? oraz Litewskim Stowarzyszeniem, a take z zainteresowania samych wytwrcw.

Celem szkolenia byo zapoznanie czonkw LGD ?ZIELONE SIOO? oraz partnerw projektu z obowizujcymi przepisami weterynaryjnymi, sanitarnymi i skarbowymi w zakresie wytwarzania i/lub przetwarzania produktw pochodzenia zwierzcego lub rolinnego. Brak znajomoci przepisw prawnych regulujcych powysze kwestie stanowi barier dla wytwrcw chccych produkowa i sprzedawa swoje wyroby ywnociowe.

Podczas szkolenia p. Tomasz Liwartowski Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej wraz z pracownikami Sekcji Higieny ywnoci i ywienia p. Ranat Malec oraz p. Bogumi Turek zapoznali uczestnikw z wymaganiami sanitarno-higienicznymi jakie naley speni przy produkcji i sprzeday ywnoci, przedstawili procedury zapewniajce bezpieczestwo ywnoci tj. zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz zasady prawidowego znakowania wytwarzanych wyrobw.

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Piotr Orze wytumaczy zagadnienia zwizane z prowadzeniem sprzeday bezporedniej, a take omwi zasady prowadzenia produkcji i sprzeday produktw pochodzenia zwierzcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach dziaalnoci marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sposoby przetwarzania surowcw zwierzcych w gospodarstwach rolnikw indywidualnych.

Pani Jolanta Jastrzbska Naczelnik Urzdu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z pracownikiem p. Krystyn Lignowsk przedstawiy zagadnienia podatkowe zwizane z rnymi formami sprzeday, w tym: dziaalno rolnicz oraz przybliyy tematyk zwizan z prowadzeniem dokumentacji sprzeday.

Gocie spotkania, poruszyli wiele tematw zwizanych z bezporedni sprzeda produktw. Zadawali prelegentom liczne pytania, dzielili si swoimi wtpliwociami. Dyskusja wyonia kilka najistotniejszych zagadnie:

  • rejestrowanie dziaalnoci gospodarczej nie w kadym przypadku jest konieczne, a jego forma moe by rna, dostosowana do potrzeb producenta,
  • producent, ktry planuje wytwarzanie i sprzeda artykuw ywnociowych zobowizany jest do zgoszenia:

- dla produktw pochodzenia zwierzcego - wniosku o rejestracj lub zatwierdzenie zakadu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

- dla produktw pochodzenia rolinnego i produktw mieszanych - wniosku o wpis do rejestru zakadw lub zatwierdzenie do Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

  • producent, ktry chce sprzedawa niewielkie iloci artykuw rolno-spoywczych pochodzenia zwierzcego moe to realizowa w formie:

- sprzeday bezporedniej,

- dziaalnoci prowadzonej w formie marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL) dla produktw przetworzonych.

do pobrania prezentacje nt.:

?Wymagania higieniczno-sanitarne dla przedsibiorstw sektora spoywczego?

?Warunki prowadzenia sprzeday bezporedniej oraz dziaalnoc marginalna, lokalna i ograniczona?

?Zagadnienia podatkowe zwizane z rnymi formami sprzeday oraz dokumentacja sprzedaowa?